ORGANIZACIÓN


Lago Peñas, Santiago
Universidad de Vigo
Director

Martínez-Vázquez, Jorge
Georgia State University
Director

Fernández Leiceaga, Xaquín
Universidade de Santiago de Compostela
Subdirector

Ferreira Gómez, Lucía
Universidad de Vigo
Coordinadora

Martínez Castillo, Fernanda
Universidad de Vigo
Coordinadora

Carla Reyes Uschinsky
Responsable de comunicación.